logo_eu

Internacionalizacija poslovanja tvrtke Intenda Net

„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopuOperativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Korisnik projekta:

Intenda Net d.o.o.; OIB: 04368202064, Avenija Većeslava Holjevca 40; 10 000
Zagreb

Kratki opis projekta:

Tvrtka Intenda Net d.o.o. provodi projekt „Internacionalizacija poslovanja tvrtke Intenda Net“, sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijava “Internacionalizacija poslovanja MSP –ova Faza 2” (Referentna oznaka: KK.03.2.1.16), a kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO.

 

Predmetni projekt odnosi se na sudjelovanje na specijaliziranim međunarodnim sajmovima s velikim brojem inozemnih posjetitelja u cilju ispunjenja poslovne strategije širenja na nova tržišta. Proizvod koji će se predstaviti potencijalnim kupcima je inTaxiSolutions paket koji se sastoji od vlastitog softvera i hardvera te koristi razna sučelja za povezivanje sa servisima i uređajima drugih proizvođača. Međunarodni sajmovi obuhvaćeni projektom nalaze se u Njemačkoj (Taxi Messe) i Nizozemskoj (TaxiExpo), odnosno tržištima koje karakterizira velika kupovna moć, rasprostranjeno taxi tržište te poluzasićenost tržišta zastarjelim rješenjima. Provedbom aktivnosti međunarodnog izlaganja proširiti će se baza kupaca inTaxiSolutions paketa te internacionalizirati poslovanje poduzeće Intenda Net d.o.o. povećanjem tržišnog udjela, prvenstveno, na perspektivnom njemačkom i nizozemskom tržištu.

 

Ukupna vrijednost projekta je 343.400,00 HRK, prihvatljivi troškovi iznose 278.100,00 HRK, aočekivana bespovratna potpora iznosi 180.765,00 HRK. Procijenjeno vrijeme trajanja provedbe projekta je 16 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta
Projekt se provodi od 15. kolovoza 2019. godine do 15. prosinca 2020. godine.

Opći cilj projekta
Doprinos povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te doprinos povećanju udjela MSP – ova u ukupnom izvozu roba i usluga.

Svrha projekta (specifični ciljevi)
1. Povećanje konkurentnosti poduzeća Intenda Net d.o.o. na inozemnim tržištima
2. Povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća Intenda Net d.o.o. u internacionalizaciju poslovanja

Očekivani rezultati projekta
1. Uspješno prezentiran proizvod na međunarodnim sajmovima
2. Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa
3. U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik i partner prema Ugovoru obavezan provesti

o Ukupna vrijednost projekta iznosi: 343.400,00 HRK
o Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 278.100,00 HRK
o Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 180.765,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Ivanu Zagorec na: Ivana.Zagorec@intendanet.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779