Public procurement / Javna nabava

Evidencijski broj nabave: 09/2020

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 27. ožujka 2020. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave: 27. ožujka 2020. godine

Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 20. travnja 2020. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 09/2020

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on March 27th 2020. hereby announces Procurement Notice.

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Date of procurement announcement: March 27th 2020.

Contract type: service
Tender submission date: April 20th 2020. until 03:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 08/2019

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 28. studeni 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave: 29. studeni 2019. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 20. prosinca 2019. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 08/2019

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on November 29th 2019. hereby announces Procurement Notice.

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Date of procurement announcement: November 29th 2019.

Contract type: service
Tender submission date: December 20th 2019. until 15:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 07/2019

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 10. lipnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave: 10. lipnja 2019. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 01. srpnja 2019. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 07/2019

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on June 10th 2019. hereby announces Procurement Notice.

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Datum objave: June 10th 2019.
Vrsta nabave: Service
Rok za dostavu ponuda: July 01st 2019. until 15:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 06/2019

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 04. siječnja 2019. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave: 04. siječnja 2019. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 25. siječnja 2019. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 06/2019

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on January 04th 2019. hereby announces Procurement Notice.

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Date of procurement announcement: January 04th 2019.
Contract type: service
Tender submission date: January 25th 2019. until 15:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 05/2018

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 18. lipnja 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave:
18. lipnja 2018. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 09. srpnja 2018. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 05/2018

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. (hereinafter referred to as the Contracting entity) on June 18th 2018. hereby announces Procurement Notice.

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Date of procurement announcement: June 18th 2018.
Contract type: service
Tender submission date: July 9th 2018. until 15:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 02/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava softverske platforme za implementaciju sustava temeljenog na microservice-ima, te nabava podrške za razvoj i produkciju na predmetnoj platformi

Datum objave: 17. studenog 2017. godine
Vrsta nabave: roba
Rok za dostavu ponuda: 08. prosinca 2017. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 02/2017

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. hereby announces Procurement Notice

The subject-matter of procurement is the purchase of software platform for implementing micro service based system and production and development support

Date of procurement announcement: November 17th 2017.
Contract type: roba
Tender submission date: December 8th 2017. until 15:00 p.m.

Download

Evidencijski broj nabave: 04/2017

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Intenda Net d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava usluga programiranja.

Nabava je podijeljena u dvije (2) grupe:

Grupa 1 – Usluge programiranja za inITS BACKEND
Grupa 2 – Usluge programiranja inITS mikroservisa

Datum objave: 04. prosinca 2017. godine
Vrsta nabave: usluga
Rok za dostavu ponuda: 26. prosinca 2017. godine do 15:00 sati

Preuzimanje dokumentacije

Procurement No: 04/2017

Pursuant to Annex 4 “Procurement procedures for persons not subject to the Public Procurement Act” (version 2.0), which is integral part of the Grant Contract No. KK.01.2.1.01.0055, and Common National Rules No. 05 (as Annex 03.), which entered into force on April 25th 2016, Intenda Net d.o.o. hereby announces Procurement Notice

The subject-matter of procurement is the purchase of programming services.

The subject-matter of procurement has been divided into the following 2 groups:

Group 1 – Programming services for inITS BACKEND
Group 2 – Programming services for inITS microservice

Date of procurement announcement: December 4th 2017.
Contract type: service
Tender submission date: December 26th 2017. until 15:00 p.m.

Download