Projekt: inITS

logo_eu

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka Intenda Net d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.01.2.1.01.0055 za provedbu projekta „inITS“. Predmetni projekt „inITS“ uključuje industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj inITS sustava unutar prioritetnog tematskog područja Promet i mobilnost, podtematsko prioritetno područje Ekološki prihvatljiva prometna rješenja, odnosno Inteligentni transportni sustavi i logistika. inITS sustav je buduće softversko rješenje za promet koje će promijeniti pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta ljudi i roba.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2021. godine.

Opći cilj projekta

Podržati razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

1.Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti u poduzeću Intenda Net d.o.o.

2.Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke Intenda Net d.o.o.

3.Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj

4.Istraživanje i razvoj tvrtke Intenda Net d.o.o. s ciljem razvoja novog proizvoda koji je inovacija na tržištu – inITS

Očekivani rezultati projekta

  • Uspješno provedena analiza rješenja
  • Razvijena funkcionalna verzije inITS softvera
  • Uspješno provedeno testiranje
  • Podnesena prijava registracije verbalnog i figurativnog žiga i izvorni kod inITS softvera deponiran u odvjetničkom uredu (zaštićeno intelektualno vlasništvo)
  • Uspješno provedena neovisna revizija projekta
  • U potpunosti ispunjeni zahtjevi vezani za informiranje i vidljivost, koje je korisnik prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava obavezan provesti
  • Uspješno proveden projekt, pravilno odrađeni administrativni poslovi bez zastoja u provedbi te s učinkovitim korištenjem ljudskih, vremenskih i financijskih resursa

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 13.258.569,35 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 12.634.149,03 HRK
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 7.485,289,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Ivana Zagorec; ivana.zagorec@intendanet.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779